Jämför offerter på flytthjälp från flera flyttfirmor

Tjänsten är gratis och du binder inte dig till någonting. 

1
2
3
4
5
Vänligen ange även gatunummer.

Ledighet vid Flyttdag

Ledighet vid Flyttdag – Vad Gäller Egentligen?

Att flytta är ofta stressigt och kräver tid och planering. Ofta finns inte möjlighet att flytta under helger och röda dagar, vilket innebär att det i vissa fall kan behövas att ta ledigt från jobbet.

För att få en bättre förståelse för hur ledighet vid flytt fungerar, går vi igenom vad som gäller för olika fackförbund, samt möjligheten att beviljas permission, tjänstledighet eller semesterdagar.

Rätten till ledighet vid flytt

Som anställd har man inte lagstadgad rätt till ledigt från jobbet när man ska flytta. Det är upp till arbetsgivaren att godkänna ledighet vid flytt, och om man har rätt till betalt eller ej skiljer sig mellan olika arbetsgivare och kollektivavtal.

För att öka chansen att få ledighet vid flytt är det därför viktigt att ansöka om ledighet i god tid och informera chefen om att du ska flytta.

Möjligheterna att ta ledigt

Det finns tre alternativ för att ta ledigt vid flytt: permission, tjänstledighet och semesterdagar.

Permission (betald ledighet vid flytt)

Möjligheten att få permission vid flytt beror på arbetsgivaren och möjligheten är inte alltid stor.

För vissa yrkesgrupper kan det i kollektivavtalet eller anställningsavtalet stå att man har rätt till permission vid flytt, och t.ex. statligt anställda får oftast lätt godkänt på att få betalt ledigt i en dag (tre dagar om flyttersättning betalas ut).

Tjänstledighet (obetald ledighet vid flytt)

Tjänstledighet är ledighet utan lön, vilket kan vara ett attraktivt alternativ för arbetsgivaren eftersom man då inte behöver betala den anställde.

Att beviljas tjänstledighet brukar inte vara några problem, men måste godkännas av arbetsgivaren.

Semesterdagar vid flytt

Om man inte beviljas permission eller tjänstledighet kan man ta ut en semesterdag för att få ledigt.

Det är dock viktigt att komma ihåg att det är arbetsgivaren som beslutar om att man får ta ut semester en viss dag eller inte. Därför bör man ansöka om att ta ut semesterdag i god tid innan flytten.

Vad gäller för olika fack?

Varje fackförbund har sina egna kollektivavtal, som kan skilja sig mellan olika fackförbund och på central och lokal nivå. För att få veta hur ledighet vid flytt regleras i ditt kollektivavtal bör du kontakta ditt fackförbund. Du kan även logga in på fackets sajt och se och ladda ner kollektivavtalet i pdf-format.

Att ta ledigt vid flytt är inte alltid en självklarhet, men det finns olika möjligheter för att få ledigt om det krävs.

För att öka möjligheten att beviljas ledighet är det viktigt att ansöka om ledighet i god tid och informera chefen om att du ska flytta.

Jämför offerter på flytthjälp från flera flyttfirmor

Tjänsten är gratis och du binder inte dig till någonting. 

1
2
3
4
5
Vänligen ange även gatunummer.